UZUN SÜREDİR FAALİYET GÖSTEREN AİLE ŞİRKETLERİ ORTAK GİRİŞİM ŞİRKETİ KURDU